Worldwide Ukrainian Translators Association

Ukraina, Inc Translations Center is building a new database of translators from various languages ​​into Ukrainian and from Ukrainian into different languages.

For this purpose, we launched a group on LinkedIn with the appropriate name:
WORLDWIDE UKRAINIAN TRANSLATORS ASSOCIATION | WORLD ASSOCIATION OF UKRAINIAN TRANSLATION

There is a similar group on Facebook as well:
WORLDWIDE UKRAINIAN TRANSLATORS ASSOCIATION | WORLD ASSOCIATION OF UKRAINIAN TRANSLATION


In this regard, we invite to work with us professional translators experience in the field of literary translation of fiction and non-fiction, and translation of business documents.

CONDITIONS AND REQUIREMENTS:

University education (bachelor degree and higher) with specialization in "Translation Studies", "Theory and Practice of Translation" or similar. or any university degree + a certificate of completion of two-year translation courses accredited as an educational institution with a relevant degree.

Translators without special education, but with at least three years of experience in professional translation field are welcome to apply with a pledge that within two years they will invest their time and money in special training.

All included in the database shell be gradually certified under Ukrainian University appropriate program.

Ukraina, Inc translators team is going to become the basis of the future Worldwide Ukrainian Translators Association (WUTA). WUTA membership will give members priority in receiving orders for translation works from Ukraina, Inc, the privilege to certify translations on behalf of Ukraina, Inc Translations Center, preferential or free training, etc.

To join our Association, please, send e-mail to translators@ukrainainc.com with the following documents:

1. Resume and a Cover Letter in Ukrainian or English. (Letters and resumes in other languages ​​will not be considered.)

2. Copies of diplomas and certificates of education and training along with relevant attachments. In case these documents are made in other languages, please, add Ukrainian or English translation  (certification preferred, but not required).

3. Bibliography of published literary translation, translation of literary non-fiction literature or business translation, commissioned by the state government bodies, enterprises, organizations and institutions.

4. Samples of translations in different genres in Word file format five to ten pages long.

5. References by two experts in translation, specializing in the corresponding pair of languages, ​​- written in Ukrainian or English. Individuals who give recommendations are required to contend with their status (position) and provide contact information.

Світова Асоціація Українських Перекладачів

Центр перекладів компанії Україна, Інк формує нову базу даних перекладачів з різних мов світу на українську і з української на різні мови світу.

З цією ж метою на LinkedIn започаткована група з відповідною назвою:
WORLDWIDE UKRAINIAN TRANSLATORS ASSOCIATION | СВІТОВА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

Така ж група є і на Фейсбуці:
WORLDWIDE UKRAINIAN TRANSLATORS ASSOCIATION | СВІТОВА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ

У зв'язку з цим ми запрошуємо до співпраці професійних перекладачів з досвідом роботи в галузі художного, нехудожнього літературного й ділового перекладу.

УМОВИ Й ВИМОГИ:

Університетська освіта (не нижче рівня бакалавра) із спеціалізацією "Перекладацька справа", "Теорія і практика перекладу" і под. або будь-яка університетська освіта + атестат про закінчення дворічних перекладацьких курсів акредитованих як заклад освіти відповідного ступеня.

Перекладачі без спеціальної освіти, але з практичним досвідом професійної перекладацької роботи не менше трьох років можуть бути залучені до участі за умови, що упродовж двох років вони готові інвестувати свій час і кошти у навчання за фахом.

Усі включені до банку даних перекладачі поступово будуть сертифіковані через відповідну програму Українського Університету.

На основі перекладацького активу буде формуватися Світова Асоціація Українських Перекладачів (САУП). Членство в САУП уможливлюватиме пріоритетність в одержанні замовлень на перекладацькі роботи від України, Інк, право на сертифікацію перекладів від імені України, Інк, пільгове або й безоплатне підвищення кваліфікації тощо.

Щоб приєднатися до нашої асоціації, необхідно надіслати на адресу електронної пошти translators@ukrainainc.com такі документи:

1. Резюме українською або англійською мовою із супровідним листом. (Листи й резюме іншими мовами розглядатися не будуть.)

2. Копії дипломів, сертифікатів та свідоцтв про освіту й підвищення кваліфікації з відповідними додатками. Якщо ці документи виконані іншими мовами, прохання додати переклад українською або англійською мовою (сертифікація бажана, але не обов'язкова).

3. Бібліографію опублікованих художніх перекладів, літературних перекладів нехудожньої літератури або ділових перекладів, виконаних на замовлення органів державного урядування, підприємств, організацій та установ.

4. Зразки перекладів різних жанрів у вордівському файлі обсягом від п'яти до десяти сторінок.

5. Рекомендації двох фахівців з перекладу, які спеціалізуються у відповідній парі мов, - українською або англійською мовою. Особи, які дають рекомендації, мають ствердити свій статус (становище, посаду) й надати відповідну контактну інформацію.


Ukraina, Inc Translation Center Looking for Translators from/to the Following Languages

 • Afrikaans
 • Albanian
 • Arabic
 • Armenian
 • Azerbaijani
 • Belarusian
 • Bengali
 • Bosnian
 • Bulgarian
 • Chinese
 • Crimean Tatar
 • Croatian
 • Czech
 • Danish
 • Dutch
 • Egyptian Arabic
 • English
 • Estonian
 • Filipino
 • Finnish
 • Flemish
 • French
 • Georgian
 • German
 • Greek
 • Hebrew
 • Hungarian
 • Icelandic
 • Indonesian
 • Irish (Celtic)
 • Italian
 • Japanese
 • Kazakh
 • Korean
 • Kurdish
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Macedonian
 • Mandarin
 • Mongolian
 • Norwegian
 • Persian (farsi)
 • Polish
 • Portuguese
 • Romanian
 • Russian
 • Serbian
 • Slovak
 • Swahili
 • Swedish
 • Tajik
 • Tatar
 • Tibetan
 • Turkish
 • Turkmen
 • Ukrainian
 • Uzbek
 • Vietnamese
 • Welsh
 • Yiddish

Центр перекладів компанії Україна, Інк запрошує до співпраці перекладачів з таких мов і на такі мови

 • азербайджанська
 • албанська
 • англійська
 • африкаанська
 • арабська
 • білоруська
 • бенгальська
 • боснійська
 • болгарська
 • валлійська
 • вірменська
 • в'єтнамська
 • грецька
 • грузинська
 • естонська
 • єгипетська арабська
 • датська
 • іврит
 • ідиш
 • індонезійська
 • ірландська (кельтська)
 • ісландська
 • італійська
 • казахська
 • китайська
 • корейська
 • кримськотатарська
 • курдська
 • латиська
 • литовська
 • македонська
 • мандарин
 • монгольська
 • нідерландська
 • німецька
 • норвезька
 • перська (фарсі)
 • польська
 • португальська
 • російська
 • румунська
 • сербська
 • словацька
 • суахілі
 • таджицька
 • татарська
 • тибетська
 • турецька
 • туркменська
 • угорська
 • узбецька
 • українська
 • філіппінська
 • фінська
 • фламандська
 • французька
 • хорватська
 • чеська
 • шведська
 • японська
 

   Contact Us |
   Зв'яжіться з нами