Ukraina, Inc. provides translation of any business documents, like the following:
Ukraine, Inc. provides translation of any business documents:
> Founding documents - founding agreements, charters, etc;
> Project descriptions;
> Records and transcripts of meetings, conferences, etc .;
> Agreements, contracts, etc.
> Judgments and sentences;
> Powers of attorney, affidavits, etc.;
> Certificates and diplomas with attachments to them;
> Personal documents - birth certificates, marriage certificates, divorce certificates, etc;
> Name your document to translate.

There are categories of documents we can take to translate when by the time of order we have on our list a translator who is an expert with practical experience in the relevant field. This applies in particular to medical records.

In this regard, please, check this out by contacting us .

Україна, Інк здійснює переклад будь-яких ділових документів:
> засновні документи - засновна угода, статут тощо;
> описи проектів;
> протоколи й стенограми зібрань, конференцій і т.ін.;

> договори, контракти, угоди тощо;
> судові рішення й вироки;
> доручення, афідевіти (свідчення) тощо;
> атестати, дипломи й сертифікати про освіту з додатками до них;
> персональні документи - свідоцтва про народження, одруження, розлучення тощо;
> назвіть ваш документ, який треба перекласти.

Є категорії документів, які ми можемо прийняти до перекладу лише за умови, якщо на час замовлення у нашому активі перекладачів будуть фахівці з досвідом практичної роботи у відповідній галузі. Це стосується, зокрема, перекладу медичних документів.

У зв'язку з цим просимо попередньо прокунсультуватися з нами.
 
 

Сертифіковані переклади