Ukraina, Inc. provides translation of literary works of all genres on demand of publishers and magazines, involving best masters of translation business.

For this purpose, we can create temporary translation groups (teams), organize and co-ordinate their work.

Cost for these services can be negotiated between Ukraina, Inc, customers and translators.

To maintain quality and respectability of our company, we don't accept orders for rush jobs in this field.

Україна, Інк здійснює переклади художніх творів усіх жанрів на замовлення видавництв і журналів, залучаючи до перекладу кращих майстрів перекладацької справи.

З цією метою ми можемо організовувати тимчасові перекладацькі групи (колективи), налагоджувати й координувати їхню роботу.

Оплата цих послуг здійснюється за домовленістю між Україною, Інк, замовниками
та виконавцями перекладів.

Задля забезпечення якості й респектабельності нашої компанії ми не приймаємо спішних замовлень у цій царині.
 
 

Agency services are not a priority for Ukraina, Inc, but we are willing to help translators in promoting high-quality translations on the literary market.

Агентські послуги не є пріоритетом України, Інк, але ми охоче допомогаємо перекладачам у просуванні високоякісних перекладів на літературний ринок.