As a publishing company, Ukraina, Inc offers full array of editing and publishing services:
> editorial analysis and evaluation of translation manuscript;
> translation editing;
> layout services;
> placing printing orders. 

Як видавниче підприємство, Україна, Інк пропонує повний набір редакційно-видавничих послуг:
- редакторський аналіз і оцінка рукопису перекладу;
- редагування перекладу;
- виготовлення оригінал-макету;
- розміщення замовлення у друкарні.
 


Comments


Comments are closed.