Editorial analysis and evaluation are provided by special methods developed in theory of translation.

Editorial analysis and evaluation results are issued in the form of Editing and Translation Studies conclusion stating the virtues of translation, its shortcomings and recommendations on the possibilities of improving it.

Редакторський аналіз і оцінка рукописів перекладів здійснюється за допомогою методів, випрацюваних перекладознавством.
Результати редакторського аналізу й оцінки рукописів перекладів оформляються у вигляді редакторсько-перекладознавчого висновка, в якому вказуються чесноти перекладу, його вади, а також рекомендації щодо можливостей його поліпшення.


 


Comments


Comments are closed.