Ukraina, Inc offers the following translation expert services:
> Literary translation quality analysis and evaluation.
> Translation criticism.
> Business translation quality analysis and evaluation.
>Other document translation quality analysis and evaluation.

Analysis and evaluation are provided by special methods developed in theory of translation.

Expertise results are issued in the form of Translation Studies conclusion stating the virtues of translation, its shortcomings and recommendations on the possibilities of improving it.

Україна, Інк надає такі експертні послуги з перекладу:
> Аналіз і оцінка художнього перекладу.
> Критика перекладу.
> Аналіз і оцінка перекладу ділових документів.
> Аналіз і оцінка перекладу інших видів документів.

Аналіз і оцінка перекладів здійснюється за допомогою методів, випрацюваних перекладознавством.

Результати експеризи оформляються у вигляді перекладознавчого висновка, в якому вказуються чесноти перекладу, його вади, а також рекомендації щодо можливостей його поліпшення.
 


Comments


Comments are closed.

      Contact Us |
      Зв'яжіться з нами