<![CDATA[Ukraina Inc Translations | Україна Інк: Переклади - Home]]>Sat, 24 Feb 2018 01:33:18 -0500Weebly<![CDATA[TRANSLATION SERVICES | ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПОСЛУГИ]]>Sun, 05 Feb 2017 03:55:08 GMThttp://translations.ukrainainc.com/1/post/2017/02/translation-services.html

Ukraina, Inc proviides the full array of translation services:
> Business documents translation;
> Certification of translation;
> Editing of translation;

> Editorial analysis and evaluation of translation;
> Expertise of translation quality;
> Literary translation;
> Personal dicuments translation;
> Publishing services;

> Translation critisism, crutical analysis and evaluation of translation.

Україна, Інк надає повний комплекс послуг з писемного перекладу:
> Експертиза якості перекладу;
> Критика перекладу, критичний аналіз і оцінка перекладу;
> Літературно-художній переклад;
> Переклад ділових документів;
> Переклад особистих документів;
> Редагування перекладів;
> Редакторський аналіз і оцінка перекладу;
> Редакційно-видавничі послуги;
> Сертифікація перекладів.

Translator's Opportunities

Ukraina, Inc is looking for professionally trained and experienced translators to work with us as freelancers on demand.

'Professionally trained' means that you have an university graduate at least on a bachelor level with Translation Studies as your major.

'Experienced translator' means that you have a few years of working experience in the field, including published literary translations in a particular genre, and can handle business translations as well.

You have to know at least two languages: Ukrainian and any other language of your choice; knowledge of Russian is helpful, but not required.

If you do not meet one of these requirements, but are willing to join our translators team, please, convince us that you are ready to invest in Translation and Ukrainian Studies available via Ukrainian University

Those interested, please, forward your resume with a cover letter and copies of your translator's credentials to Ukraina Inc Translations Division with Translation Opportunity in the subject line. All documents have to be submitted in English or Ukrainian only.

Перекладацькі можливості

Україна, Інк запрошує до співпраці як вільних працівників професійно підготовлених і досвідчених перекладачів для виконання робіт на замовлення.
'Професійно підготовлені' означає, що ви маєте університетську освіту щонайменше бакалаврського рівня із спеціалізацією у перекладацьких студіях.
'Досвідчений перекладач' означає, що ви маєте принаймні кількарічний досвід практичної роботи в галузі, включаючи наявність опублікованих латературних перекладів і якомусь жанрі, але можете також виконувати й ділові переклади.
Ви маєте володіти принаймні двома мовами: українською та будь-якою іншою за вашим вибором; знання російської корисне, але не обов'язкове.
Якщо ви не відповідаєте одному з цих критеріїв, але хочете приєднатися до нашої перекладацької команди, будь ласка, переконайте нас, що ви готові інвестувати в перекладознавчі й українознавчі студії, що їх пропонує Український Університет.
Зацікавлених осіб просимо направляти свої резюме із супровідним листом та копіями перекладацьких повноважень до Підрозділу перекладів компанії Україна, Інк з 'Перекладацькі можливості'. Усі документи мають бути подані англійською або українською мовою.
]]>